Politikamız

Politikamız

Şirketimiz, üst yönetim ve tüm çalışanları ile, modern dünyanın yapılarını oluşturmakta en önemli girdiye sahip olan Ticari Tip Zemin Kaplama sektöründe;

  • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini tam zamanında ve globalleşen dünya standartlarına uygun olarak karşılamayı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesine önem vermeyi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumlu bir şekilde çalışmayı,
  • Çevreye ve İnsana saygılı ürünlerin, zararsız hammaddelerin; temiz enerji ve modern teknoloji ile donatılmış ekipmanlarla, ergonomik çalışma koşullarında üretilerek, son kullanıcılarına risksiz bir şekilde ulaştırılması,
  • Tüm çalışanlarımızın iş güvenliğinin ve sağlığının korunması ve yasal gereklere uyum içerisinde çalışmayı taahhüt eder.

Bu amaç ve sorumluluklar doğrultusunda;

  • Çalışanların gerekli görülen eğitimler ile güçlendirilerek sürekli gelişmeye açık bir ortam sağlamak,
  • Tedarikçi ve müşterilerimizin de çevreye olan duyarlılığının arttırılmasını sağlamak,
  • Sunduğumuz ürünlerle insan sağlığını koruyan ve ortam hijyeni sağlayan, konforlu, güvenli ve estetik zemin bilincini yaymak, bu kapsamda sektörde gerekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
  • Geri dönüşüm imkanı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak,
  • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Koruma ve Geliştirme Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak. Böylece ekolojik dengeyi korumak,
  • Tüm çalışanlarımızı, çevre koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, görevlendirmek, katılımlarını sağlamak,
  • Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak,

Temel ilkelerimizdir.

Ahmet Gürkan UMUCU

Genel Müdür

Designed By Fikirbuzz

©Copyright 2020

KVKK Çerez Politikaları Aydınlatma Metni